15 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου: ΕΡΓΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ ΠΡΟΣ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟ ΠΡΟΣ ΤΡΟΒΑΤΟ»

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Σχετικά άρθρα