Αγροτική Οικονομία

  • Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την αγροτική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
  • Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Επιπλέον η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων και η σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας.