Τουρισμός, Πολιτισμός

  • Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
  • Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.