15 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου: ΕΡΓΟ «Μελέτη τμηματικής Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρεμάτων του Δήμου Στυλίδας(Βαενόρεμα, Σαπουνόρεμα, ρέμα Αχινού, ρέμα Βελλιάς,ρέμα Βασιλάκη, ρέμα Γλύφας, Σπαρτόρεμα)»

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Σχετικά άρθρα